Célkitűzések

Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül a közhasznú tevékenységei:

  • 03 tudományos tevékenység, kutatás
  • 04 nevelés és oktatás, képességfejlesztés

Az alapítvány célja, hogy összefogja mindazokat a hazai és külföldi személyeket, vállalkozókat, vállalatokat, szervezeteket, intézményeket, amelyek támogatják a hazai korszerű építészmérnök képzést, hozzájárulnak a BME Építészmérnök Kar anyagi, tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, hatékonyabbá tételéhez, hogy azok:

  • megfeleljenek a jelen és jövő követelményeit teljesíteni tudó, korszerű elkészítést és felkészülést biztosító, a vállalkozó típusú, a rugalmas gazdaság elvárásainak megfelelő graduális és posztgraduális építészmérnök képzés követelményeinek;
  • kedvező feltételeket nyújtsanak a tudományos kutató - műszaki fejlesztő, szakmai alkotómunka magas szinten történő műveléséhez;.
  • tegyék lehetővé a kari könyvtár, a kari számítástechnikai laboratórium, kari modellező műhely létrehozását;
  • segítsék a doktorandusz képzést;
  • tegyék lehetővé az oktatáshoz szükséges korszerű oktatástechnikai eszközök beszerzését, pótlását, működtetését;
  • segítsék a kari alkotó hetek, a felmérő szakmai gyakorlatok megvalósítását;
  • tegyék lehetővé a Kar nemzetközi kapcsolatainak szélesítését, az oktatók és hallgatók kiutazásának támogatását;
  • segítsék a kari kiadványok (tankönyv, jegyzet, segédlet, cikk) megjelentetését.